(via ferrcode)

kimkardashianfashionstyle:

August 28, 2014 - Kim Kardashian going to Menchie’s in Calabasas.

Timestamp: 1409284251

kimkardashianfashionstyle:

August 28, 2014 - Kim Kardashian going to Menchie’s in Calabasas.

(Source: life1nmotion, via hood-fashion)

(Source: smoketoash, via eiffeled)

(Source: WorldFam0us, via imar19)